Anunțuri angajare

19 aprilie 2021

Primăria Sibiu organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi în cadrul Serviciului Urbanism și a Serviciului Autorizare în Construcții, astfel:
La Serviciul Urbanism:

• 4 posturi de consilier asistent
• 1 post de consilier principal
• 1 post de consilier superior
• 1 post de consilier debutant

La Serviciul Autorizări, construcții, urmărire și planificare oraș istoric, monumente:

• 1 post de consilier asistent
• 1 post de consilier debutant
• 1 post de referent de specialitate

Pentru posturile de consilier sunt necesare studii de lungă durată în specializările arhitectură, urbanism sau construcții, iar pentru cel de referent de specialitate studii de scurtă durată în aceleași specialități.
Detaliile despre fiecare post scos la concurs găsiți pe sibiu.ro, la secțiunea Angajări, anunțurile urmând să fie publicate pe rând, pe măsură ce începe perioada de înscrieri.
Informațiile privind primele patru posturi sunt disponibile aici: https://sibiu.ro/primaria/anunt_angajare/8962.