[arhitectura.6] | Ediția 2022

Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională. Prin activitatea membrilor săi, O.A.R. are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

 

BIENALA [arhitectura.6] este un eveniment organizat de Filiala Teritorială OAR Sibiu-Vâlcea în parteneriat cu Filiala Teritorială OAR Brașov-Covasna-Harghita și Filiala Teritorială OAR Mureș, finanțat din Timbrul Arhitecturii.

 

Evenimentul central al [arhitectura.6] este expoziția de arhitectură și premierea lucrărilor selectate de un juriu format din personalități recunoscute, atât din mediul nostru profesional, cât și din afara acestuia.

 

[arhitectura.6] continuă seria edițiilor de Bienale teritoriale organizate în trecut, dezvoltând un format integrat pentru cele trei filiale teritoriale OAR. Formatul evenimentului propune îmbogățirea și consolidarea expoziției concurs de tip Bienală prin integrarea expoziției concurs într-o serie de evenimente menite să promoveze importanța arhitecturii și să consolideze rolul arhitectului în comunitate.

 

În jurul acestei expoziții-concurs vor fi organizate alte 14 EVENIMENTE invitând actori din domeniu, dar și publicul larg la dialog cu și despre arhitectură. Arhitecți, parteneri și colaboratori, reprezentanți ai comunităților profesionale conexe profesiei noastre vor expune și dezbate idei și soluții la provocările contemporane cu care ne confruntăm.

 

Scopul evenimentului este, așadar, promovarea arhitecturii de calitate și generarea de discuții critice despre arhitectura recent construită.

 

Dorim ca evenimentul să devină prilejul deschiderii acestor discuții către publicul larg și să catalizeze promovarea breslei arhitecților în societate. În spiritul acestei deschideri, și în acest an, juriul are în componență un membru din afara breslei.

 

[arhitectura.6] este organizat de către trei filiale teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România: filiala Brașov - Covasna - Harghita, filiala Mureș și filiala Sibiu - Vâlcea.

 

Filiala OAR Sibiu-Vâlcea, cu sediul în Sibiu, are 249 de membri.

Filiala OAR Braşov-Covasna-Harghita a OAR, cu sediul în Braşov, are 527 membri.

Filiala Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, are 147 membri.

 

Tema acestei Bienale de Arhitectura este exact titlul acesteia „CUM LOCUIM”. Titlul poate fi abordat, simultan, ca o întrebare, o întrebare care este deschisă tuturor aspectelor care influențează arhitectura și mediul înconjurător, dar și ca o diagnoză a contextului prezent. 

 

Termenul „Cum” vorbește despre abordări practice și soluții concrete, care evidențiază prioritatea în rezolvarea problemelor de gândire arhitecturală și urbanistică, iar termenul de „Locuim” nu se rezumă doar la noțiunea de a folosi un spațiu pentru a trăi, ci și la posibilitățile de a prospera, de a evolua și de a  redefini termenul de „acasă”, implicit și termenul de “locuire”.

 

Profesia noastră a avut, și are, sarcina de a proiecta mai bine pentru un trai mai bun. În proiectare, noi, arhitecții, suntem preocupați de modelarea spațiilor, a zonelor de locuit. Orașele noastre s-au extins mult timp dincolo de modelul centralizat de utilizări separate ale terenurilor și grupurilor de venit. De multe ori continuăm să ne gândim la orașul ideal ca la un oraș cu un centru, cu un nucleu, cu ierarhii sociale organizate spațial și, nu de multe ori, întors cu spatele spre rural și natură. Arhitectura acestor spații s-a adaptat nevoilor noastre, fiind influențată și influențând la rândul ei mentalitatea, percepția și necesitatea de spațiu.

 

Astăzi suntem obligați să punem spațiul pe primul loc și să privim modul în care arhitectura modelează și influențează locuirea. Continuăm să locuim în case și orașe construite pe baza ideilor și principiilor noastre, clădite pe conceptul unei “vieți mai bune”.

 

În acest sens, fiecare spațiu pe care îl proiectăm cuprinde simultan nevoile individuale, nevoile comunității, voința socială și găsește alternative acolo unde e necesar.

 

Orientarea tematică a bienalei este importantă pentru poziționarea filialelor OAR ca experți și contributori valoroși în elaborarea și evaluarea politicilor de dezvoltare urbană sustenabilă și integrată a zonelor pe care le reprezintă, fiind un avantaj și pentru reprezentarea la nivel national.

 

Tema bienalei va fi reflectată în special în activitățile conexe ale concursului de proiecte (conferințe, filme, ateliere, tururi ghidate etc).

 

Scopul Bienalei și a evenimentelor este:

 • creșterea calității spațiului construit;
 • protejarea și promovarea calității produsului de arhitectură și urbanism;
 • promovarea competenţei și creativităţii în cadrul profesiei,
 • direcționarea atenției și eforturilor către o arhitectură durabilă, de înaltă calitate, care să înglobeze soluţii tehnologice de ultimă oră, o arhitectură care să se integreze în mediul construit existent respectând natura, resursele, specificul şi moştenirea culturală a comunităţilor

 

 Grupuri țintă și beneficiari vizați:

 Bienala de arhitectură se adresează:

 • publicului larg din județele aferente filialelor, dar și turiștilor aflați în orașele de desfășurare ale evenimentelor.
 • membrilor filialelor Sibiu-Valcea, Brașov-Covasna-Harghita și Mureș (peste 850 de membri).
 • arhitecților din alte filiale ale OAR (evenimentele vor fi mediatizate național).
 • autorităților locale.
 • studenților la universitățile de arhitectură, cu domiciliul în județele organizatoare.
 • elevilor claselor de arhitectură de la liceele din județele organizatoare.

 

Numărul estimat al beneficiarilor anualei:

 • expoziția-concurs: 9.000 de persoane (în medie, 1000 de persoane/oraș)
 • beneficiari ai premiilor: 8 autori (7 birouri/arhitecți și 1 student)
 • conferințe/prezentări: min 50 de persoane x 3 evenimente
 • atelier copii: 20 de copii x 6 ateliere
 • proiecții filme: 40 de persoane x 6 seri proiecții
 • tururi ghidate la obiective de arhitectură: 30 de persoane x 4 tururi

 

pentru mai multe detalii vizitați www.arhitectura6.ro