Despre Filiala Sibiu-Vâlcea a OAR

Înființată în 2001, filiala Sibiu-Vâlcea are în prezent 267 membri, dintre care 183 în județul Sibiu și 84 în Vâlcea. 172 sunt arhitecți cu drept de semnătură, 43 arhitecți stagiari, 46 conductori arhitecți cu drept de semnătură, 6 conductori arhitecți stagiari.

De-a lungul anilor, asumându-și obiectivele Ordinului, Filiala Sibiu-Vâlcea s-a implicat activ în:

 • generarea unei politici a patrimoniului construit în Sibiu, exprimându-și opinia profesională în diverse proiecte strategice (ex. proiectarea/actualizarea PUG-ului Municipiului Sibiu, PUZ-ul viitorului spital județean Sibiu) sau de investiții majoare cu impact asupra patrimoniului costruit;
 • profesionalizarea și eficientizarea procesului de autorizare a lucrărilor de construcție de către instituțiile avizatoare (ex. propunerea unui regulament de ordine interioară pentru comisiile tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism – atât în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, cât și a unor primării de comune);
 • eficientizarea stagiului prin organizarea constantă a unor ateliere dedicate stagiarilor și îndrumătorilor de stagiu, dar și prin implementarea în 2018 a proiectului pilot de testare a noilor instrumente de raportare a activității de stagiu propuse și ulterior aprobate prin noua metodologie de efectuare a stagiului;
 • eficientizarea activității generale a Ordinului, prin implicarea activă și constantă în procesul de reorganizare a organizației, desfășurat în perioada 2017-2018.
 • dezvoltarea unui centru de cultură urbană în jurul sediului, găzduind diverse întâlniri/evenimente dintre care amintim:
  • întâlnirile periodice cu membrii filialei, dintre care amintim atelierele trimestriale de stagiu, întâlnirile semestriale cu îndrumătorii de stagiu, seminariile tehnice de prezentare de produse/soluții de interes pentru arhitecți, seria întâlnirilor de dialog profesional „ArhitecTonic“ inițiată în 2016 cu scopul de a revigora și tonifia dezbaterea profesională pe subiecte de interes precum modificările cadrului legislativ al profesiei, intervenții de anvergură la nivel urbanistic, bune practici, disfuncții recurente și răspândite la nivelul autorităților de resort ș.a.m.d.etc..
  • NOU 2019: Începând cu ianuarie 2019, dezbaterile ArhitecTonic au devenit ArhitecTonic - conferințe profesionale pentru arhitecți, integrând sub umbrela aceluiași concept atelierele de stagiu, cursurile de dezvoltare profesională continuă și dezbaterile profesionale. Pentru 2019, au fost planificate 8 astfel de conferințe ArhitecTonic dintre care două au fost deja organizate (31 ianuarie, 14 martie). Conferințele ArhitecTonic sunt deschise tuturor propriilor membri ai Filialei, dar și membrilor filialelor OAR partenere – Hunedoara și Alba, precum și oricăror arhitecți sau profesioniști din specialitățile conexe arhitecturii, care profesează în Sibiu și Vâlcea.
 • evenimentele Asociației „de-a Arhitectura”, partener al Ordinului (ex. seminariile de formare a cadrelor didactice implicate în proiectul educațional „de-a arhitectura“, atelierele și expoziția finală din cadrul proiectului Urban-Up dedicat liceenilor);
 • evenimente din cadrul proiectelor culturale finanțate prin timbrul de arhitectură, proprii sau ale diverșilor parteneri (ex. lansarea volumului „Geneza orașelor medievale în Transilvania“ a prof. dr. arh. Paul Niedermaier; lansarea celor două ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural inițiate în cadrul Programului Rural al Grupului de Lucru Rural al OAR);
 • întâlnirile ocazionale sau recurente ale diverselor structuri/grupuri de inițiativă locale ce vizează dezvoltarea urbană durabilă a Sibiului, exemple fiind: dezbatere privind Planul de Mobilitate Urbană Sibiu, „Cibin Vest“ (dezvoltare urbană și parc prevăzute în PUG Sibiu) – grup de lucru inițiat pentru generarea unei soluții de dezvoltare urbană co-creată de toți stakeholderii, care să constituie baza unui dialog cu Primăria Municipiului Sibiu pe subiectul viitorului respectivei zone – proiect de lungă durată (10-20 ani); „cu verdele-n SUS” ce urmărește și ia atitudine în proiectele ce vizează aprecierea/deprecierea spațiilor verzi din Sibiu;

Implicarea filialei în inițierea și/sau susținerea grupurilor de lucru mai sus menționate prin găzduirea întâlnirilor, exprimarea unor opinii profesionale atunci când a fost nevoie, aderarea la demersurile de abordare a instituțiilor publice vizate, a reușit să poziționeze sediul filialei ca punct de întâlnire și exprimare a inițiativelor vizând dezvoltarea urbană durabilă, în acord cu misiunea asumată de filială de a dezvolta în jurul sediului un centru de arhitectură și cultură urbană. În acest context, dublat de potențialul spațiului de a găzdui un eventual viitor centru teritorial de competență, apreciem investiția în reabilitarea și reamenajarea sediului ca fiind una strategică, atât pentru filială, cât și pentru Ordin.

Filiala Sibiu Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România s-a înființat în temeiul prevederilor III secţiunea a 2-a din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, precum şi ale Regulamentului-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, dobândind

personalitate juridică de drept privat prin libera asociere a membrilor din județele Sibiu și Vâlcea la data de 7 octombrie 2001, data adunării generale constitutive a membrilor, în temeiul art. 35 din Legea 184 din 12 aprilie 2001.

Filiala funcţionează ca structură teritorială a Ordinului, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitice, cu foruri de conducere, buget şi patrimoniu.share on