Conferința Teritorială Extraordinară 2020 a Filialei Sibiu-Vâlcea a OAR

- În vederea limitării expunerii membrilor OAR și a angajaților filialei la riscul contactării virusului COVID 19, ținând cont de numărul de îmbolnăviri pe județele noastre și de măsurile impuse de autoritățile statului, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei Sibiu-Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din 20.10.2020 a hotărât amănarea Conferinței Teritoriale Extraordinare din data de 30.10.2020 până la o dată ce va fi stabilită ulterior, conform HCCT nr. 54/20.10.2020.

 


În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Teritoriale Extraordinare a  Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 1 din 09 noiembrie 2018, Consiliul Teritorial de Conducere al Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România convoacă în data de se amână, CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI SIBIU-VÂLCEA A O.A.R.

 În cazul în care cvorumul necesar nu se va  întruni la data menționată, a doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare se va ține în data de 06 oiembrie 2020, cu aceeași ordine de zi.

 Organizată în temeiul art. 12 alin. (6) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, Conferința teritorială din acest an are ca scop:

 1. Revocarea taxei de administrare și funcționare a filialei, taxă aprobată prin Hotărârea Conferinței Teritoriale Extraordinare nr. 4 din 09 noiembrie 2018.

 2. Completarea forurilor de conducere și a comisiilor teritoriale alese la Conferința teritorială ordinară din 19 mai 2018, după cum urmează:

  • completarea consiliului de conducere teritorial cu 1 membru titular din județul Vâlcea, în conformitate cu art. 12 alin. (5), art. 14 alin. (1) lit. e) și art. 25 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România;
  • completarea comisiei teritoriale de disciplină cu 2 membri supleanți, în conformitate cu art. 12 alin. (5) și art. 14 alin. (1) lit. f) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România;
  • completarea comisiei teritoriale de cenzori cu încă un membru supleant, în conformitate cu art. 12 alin. (5) și art. 14 alin. (1) lit. f) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România;

  Candidaturile se vor depune în scris prin fax, e-mail sau personal la secretariatele Filialei Sibiu-Vâlcea până în data de 15 octombrie 2020, ora 16.00, inclusiv data poștei (documentele necesare pentru înregistrarea candidaturilor în attach.)

  Conform art. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu plata cotizaţiei la zi.

  Vă rugăm să ne confirmați participarea completând formularul online publicat aici.

  Pentru respectarea prevederilor referitoare la prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 participarea la conferință se va face pe bază de programare, stabilită în urma confirmărilor de participare.

   Vă reamintim că, în temeiul art. 10 alin. (c) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, membrii Ordinului au obligația să participe la lucrările conferinței teritoriale.

Conform art. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu plata cotizaţiei la zi.

Anexăm următoarele documente:

-       OARSBVL_HCCT 49 _22 09 2020_ref organizare Conf terit extraordinara privind organizarea Conferinței naționale extraordinare 2020

-       Hotărârea CN OAR nr. 2268 din 16.12.2019 privind organizarea Conferinței naționale extraordinare 2020

-       Hotărârea CN OAR nr. 1689_23.09.2019 oportunitate convocare conferinta nationala extraordinara 

-       Hotărârea CD OAR nr. 108 din 20.01.2020 privind convocarea Conferinței Naționale Extraordinare și desfășurarea Conferințelor Teritoriale Extraordinare

-       Hotărârea CCT OAR SBVL nr. 41 din 11.02.2020 privind organizarea Conferinței teritoriale extraordinare 2020 

Vă rugăm să ne confirmați participarea completând formularul online publicat aici.

Vă reamintim că, în temeiul art. 10 alin. (c) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, membrii Ordinului au obligația să participe la lucrările conferinței teritoriale.