Conferința Teritorială Ordinară 

27 mai 2022

Având în vedere că la prima convocare a Conferinței teritoriale ordinare din 20 mai 2022, numărul membrilor cu drept de vot, care au confirmat participarea cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței așa cum prevede Regulamentul filialei, a fost de 21 din 196 de membri cu drept de vot, neîntrunindu-se condiția  prevăzută la art. 13 alin. (1.1) din Regulamentul din data de 09.11.2018 privind organizarea și funcționarea Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea A Ordinului Arhitecților Din România, necesară declarării Conferinței ca legal constituită (confirmarea participării a majorității simple a membrilor cu drept de vot ai filialei), Colegiul Director Teritorial hotărăște a doua convocare a Conferinței teritoriale ordinare a Filialei Sibiu Vâlcea a O.A.R. în data de 27 mai 2022, ora 12.00, în Sala de Consiliu din cadrul Consiliului Județean Sibiu, str. General Magheru, nr. 14, Sibiu.


Documentele ce vor fi supuse aprobării Conferinței Teritoriale din 27.05.2022:

Rapoartele de activitate pot fi consultate și în SIOAR, acestea fiind publicate în secțiunea de informare și comunicare a filialei.

Vă recomandăm să parcurgeți toate documentele trimise până la Conferință.

Vă rugăm să ne confirmați participarea, la Conferința Teritorială Ordinară de alegeri a Filialei Sibiu Vâlcea a O.A.R. din 27 mai 2022, completând formularul online publicat AICI, până în data de 22 mai 2022, ora 16.00.

Conform prevederilor art. 13 alin (3) din Regulamentul din data de 09.11.2018 privind organizarea și funcționarea Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea A Ordinului Arhitecților Din România, la a doua convocare, conferința teritorială este legal constituită în prezența a minim 30% dintre membrii cu drept de vot ai Filialei.

Confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinței teritoriale se va face cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței.

Vă reamintim că, în temeiul art. 10 alin. (c) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, membrii Ordinului au obligația să participe la lucrările conferinței teritoriale.


Ordinea de zi și documentele ce vor fi supuse aprobării Conferinței rămân aceleași ca și în cazul primei convocări.

 Pe ordinea de zi a Conferinței Teritoriale a Filialei Sibiu-Vâlcea vor figura următoarele puncte:

 • Prezentarea raportului preşedintelui Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea;
 • Prezentarea raportului Consiliului Teritorial al Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu - Vâlcea;
 • Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori a Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea;
 • Prezentarea raportului Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea;
 • Alegerea preşedintelui Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea;
 • Alegerea membrilor Consiliului Teritorial al Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea;
 • Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea;
 • Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea;
 • Alegerea delegaţilor şi supleanţilor pentru Conferinţa Naţională a Ordinului Arhitecţilor din România, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România;
 • Alegerea candidaţilor din partea Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea pentru funcţia de membru în Consiliu Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România;
 • Revocarea taxei de administrare și funcționare a filialei, taxă aprobată prin Hotărârea Conferinței Teritoriale Extraordinare nr. 4 din 09 noiembrie 2018;
 • Prezentarea documentelor și subiectelor supuse dezbaterii în cadrul Conferinței naționale:
 1. revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a OAR;
 2. revizuirea Regulamentului CADRU privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale OAR;
 3. recalibrarea taxelor și cotizațiilor percepute de către OAR;
 4. organizarea aparatului administrativ al OAR.

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) și a art. 32 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Teritoriale Extraordinare a  Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 1 din 09 noiembrie 2018, Consiliul Teritorial de Conducere al Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România convoacă în data de 20 mai 2022 (vineri), începând cu ora 12:00, CONFERINȚA TERITORIALĂ ORDINARĂ A FILIALEI SIBIU-VÂLCEA A O.A.R.

 În cazul neconfirmării de participare a majorității simple a membrilor cu drept devot ai filialei în termenul menționat la art. 13 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, Colegiul director teritorial întâlnit în ședință extraordinară va anula organizarea conferinței teritoriale la data primei convocări, hotărând a doua convocare a acesteia.


Partener principal:

 

Parteneri: