Transparență decizională

08 – 18 aprilie 2022

 

DOCUMENTE ÎN DEZBATEREA MEMBRILOR FILIALEI SIBIU-VÂLCEA A OAR

Procesul de transparență decizională este în fapt procedura de consultare și formulare de amendamente descrisă în articolul 17 al Regulamentului din data de 09.11.2018 privind organizarea și funcționarea Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea A Ordinului Arhitecților din România, în vigoare, care oferă posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula, în termen de 10 zile calendaristice de la postarea acestora pe site-ul Filialei, propuneri și amendamente față de orice document supus aprobării Conferinței Teritoriale, respectând prevederile alin. (2) din articolul menționat.

_______________________________

Documente supuse dezbaterii membrilor începând cu data de 08.04.2022:

01_OARSBVL_Proiect Hotărâre revocare taxă de administrare și funcționare filială

_______________________________

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL

08.04.2022 – 18.04.2022: Transmiterea de amendamente şi/ sau observaţii (respectând prevederile Art. 17 alin. (2) din Regulamentul din data de 09.11.2018 privind organizarea și funcționarea Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea A Ordinului Arhitecților din România).

19.04.2022: Colegiul Director Teritorial va analiza documentele și amendamentele primite și le va înainta Consiliului de Conducere Teritorial spre avizare.

03.05.2022: Consiliul de conducere teritorial acordă aviz pozitiv sau negativ documentelor actualizate cu amendamentele acceptate de Grupul de lucru.

10.05.2022: Documentele, în forma finală ce va fi supusă aprobării Conferinței teritoriale, sunt transmise tuturor membrilor pe e-mail.

____________________________

Date de contact:

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: ​+40 269 215 251/ +40 250 736 582

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 18.04.2022

____________________________

Notă: Regulamentul din data de 09.11.2018 privind organizarea și funcționarea Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea A Ordinului Arhitecților din România, Art. 17 –  Procedura de consultare a documentelor filialei supuse votului conferinţei teritoriale:

(1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:

  1. a) documentele, în forma elaborată de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul fiecărui grup de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise și prin corespondență electronică, la aceeași dată cu postarea pe site;
  2. b) documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, într-o rubrică denumită “Transparență decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei”, specificându-se data postării, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul conferinței teritoriale.
  3. c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la documentele supuse consultării

(2) Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

  1. a) să fie făcute în formă scrisă;
  2. b) să fie motivate în drept și în fapt;
  3. c) să fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);
  4. d) să fie semnate de titularul

(3) Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele şi care le va/vor introduce pe cele acceptate în conţinutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentaţia de respingere.

(4) Documentele împreună cu amendamentele respinse, inclusiv susţinerile autorilor şi cele ale grupului/grupurilor de lucru, vor fi înaintate de către coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru colegiului director al filialei, spre a fi însuşite.

(5) Colegiul director va analiza documentele primite şi, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreună cu amendamentele Consiliul de conducere teritorial întrunit în şedinţă va dezbate şi va decide asupra amendamentelor respinse, la şedinţă urmând să fie prezenţi şi membrii autori ai amendamentelor respinse.

(6) Documentele în formă finală vor fi transmise membrilor filialei în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2).