Despre OAR

Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională. Prin activitatea membrilor săi, O.A.R. are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Printre obiectivele O.A.R. se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii și consolidarea în jurul sediilor organizației și filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură și cultură urbană; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; adaptarea educației în arhitectură la tendințele mediului socio-economic și cultural.

ROLURI

  • OAR este un ordin, având funcția principală de registru, adică acordă arhitecților dreptul de semnătură și gestionează Tabloul Național al Arhitecților, publicat anual în Monitorul Oficial al României.
  • Din Ordin fac parte arhitecții și conductorii arhitecți cu sau fără drept de semnătură, urbaniștii diplomați, arhitecții de interior, stagiarii și orice deținător al titlului de arhitect, la cererea acestora.
  • OAR organizează accesul în profesie, adică îndrumă arhitecții stagiari și organizează sesiuni de acordare a dreptului de semnătură.
  • OAR este autoritatea competentă care asigură recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de arhitect, fiind înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniile legislative Calificări Profesionale și Servicii.
  • OAR eliberează, la cerere, Certificate de Conformitate arhitecților români care lucrează în statele membre UE/SEE și în Confederația Elvețiană, precum și în spațiul extracomunitar (Australia și SUA), unde își exercită profesia temporar sau permanent, ca angajat, asociat unic în cadrul propriului birou de arhitectură sau asociat în cadrul altui birou/societate comercială de proiectare.
  • OAR protejează titlul și profesia de arhitect, promovând calitatea arhitecturii în toate formele ei.
  • OAR susține calitatea arhitecturii prin evidențierea și promovarea reușitelor profesionale, prin explicarea fenomenelor și a condițiilor care le fac posibile

Pentru mai multe informații despre Ordinul Arhitecților din România, vă rugăm vizitați:  oar.archi/despre-oar


share on