Timbrul de arhitectură

0,5‰(zero virgulă cinci la mie) din valoarea investiției, se virează către: Ordinul Arhitecţilor din România, CIF 14083510, cont RO09BRDE410SV58888334100 banca BRD