Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation - GDPR)

întrucât:

„Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ("carta") și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricârei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Prin prezenta politică de confidențialitate vă prezentăm modul în care noi, OAR filiala Sibiu - Vâlcea, prelucrăm, procesăm, utilizăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal pe site-ul nostru web oarsbvl.ro.

Protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private este reglementată începand cu data de 25 mai 2018 de Regulementul mai sus menționat.

Datele cu caracter personal ale membrilor organizației noastre

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm sunt:

 • nume și prenume
 • CNP
 • domiciliul
 • data nașterii
 • numar telefon
 • adresa de e-mail

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal și în baza următoarelor:

 • Executarea sau încheierea contractului cu dvs. inclusiv cu privire la proiectele culturale
 • Emiterea facturii
 • Cerințe legislative, cum sunt legile contabile și fiscale
 • Îndeplinirea oricăror alte obligații instituite de lege în sarcina noastră
 • Plata/declararea și îndeplinirea oricăror obligații fiscale legate de plata cotizatiilor sau a prețului din contractul încheiat cu dvs.
 • Prelucrăm de asemenea, numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră sau pentru comunicarea cu instituțiile, organizațiile etc.
 • Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru realizarea interesului dvs. sau a interesului organizației profesionale

Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru înscrierea, modificarea datelor, evidențierea dvs ca membru
 • Pentru încasare cotizații, taxa de administrare, deconturi, avansuri pentru proiectele culturale, ajutor financiar
 • Pentru platforma facebook unde v-ați înscris și la care faceți sesizări și vi se răspunde.

Toate datele vor fi păstrate pe durata cât sunteți membru sau a existenței contractului încheiat, sau în funcție de alte situații prevăzute de Regulament pe durata existenței organizației profesionale sau a altor prevederi legale.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru prelucrare automatizată, marketing direct și nici pentru realizarea de profiluri.

Dacă sunteți vizitator al website-ului, OAR filiala Sibiu - Vâlcea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si www.oarsbvl.ro contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

În vederea protejării datelor dvs personale, beneficiem și utilizăm mijloace logistice adecvate, criptate pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

Nu prelucrăm datele dvs. în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional și celelalte condiții conform legii 184/2001. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale, asigurând confidențialitatea datelor dvs. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților.

Vom revizui periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Beneficiați de dreptul prevăzut de Regulament ( de acces la aceste informații, de intervenție, de modificare / rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați.

Va informăm că aveți inclusiv posibilitatea legală să ne solicitați în scris limitarea prelucrărilor realizate de noi și inclusiv să solicitați ștergerea datelor.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dvs, în condiții de siguranță cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.

Vă înștiințăm că dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați organelor competente sau instanței de judecată.