Mențiune suplimentară DOVADĂ de luare în evidență a proiectului de arhitectură

Începând cu 01 ianuarie 2019, Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România eliberează “Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură doar în format digital, ea fiind valabilă fără ștampilă și semnătură.


Conform Hotărârii O.A.R. nr. 10 din 08 noiembrie 2022 taxa pentru emiterea dovezii de luare în evidență a proiectelor de arhitectură este în valoare de 200 lei.


Mărirea plafonului maxim al taxei de dovadă, votată de Consiliul Național OAR

Membrii Consiliului național al OAR au votat în ședința online de vineri, 31 iulie, aprobarea unui plafon maxim de 200 de lei pentru taxa de emitere a dovezilor de luare în evidență, încasată la nivelul filialelor teritoriale ale Ordinului.
 
Fiecare filială își va stabili valoarea taxei de emitere a dovezii pe plan local, în urma unor procese de consultare cu membrii, utilizând un algoritm votat, de asemenea, în cadrul ședinței de CN. 


Autenticitatea documentului poate fi verificată  accesând Sistemul Informatic al Ordinului Arhitecților din România – SIOAR, pagina www.sioar.ro.

 

Descarcă adresa de înștiințare conform căreia DOVADA este valabilă fără semnătură și ștampilă 


“Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură“ este un document pe care autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să îl solicite în vederea emiterii autorizației de construire/desființare (conform Ordinului nr. 839  din 12 octombrie 2009, actualizat 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii). Documentul confirmă dreptul de semnatură al arhitectului/conductorului-arhitect şi face dovada luării în evidenţă, de către Ordinul Arhitecților din România, prin filialele teritoriale, a proiectului de arhitectură aferent documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de demolare/documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, după caz.

Obligativitatea solicitării formularului de dovadă emis de filialele O.A.R. rezultă din:

  • formularul ‘Certificat de urbanism’ model  F6  alin. (5)  lit f)  din Anexa 1 a Ordinului nr. 839/2009 unde se precizează documentele ce trebuie anexate la cererea de emitere a autorizației de construire 
şi
  • formularul model F8 alin.(1) lit f) din Anexa 1 a Ordinului nr. 839/2009 ‘Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare’, publicat în Ordinul nr. 839/2009.

Menţionăm că emiterea Autorizaţiei de construire/defiinţare fără solicitarea dovezii de luare în evidenţă la filiala teritorală OAR reprezintă o nerespectare a legii şi, implicit, neîncasarea unor taxe prevăzute de lege. În cazul în care nesolicitarea dovezii este determinată de faptul că proiectul respectiv nu a fost elaborat de un arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, vă rugăm insistent să respingeţi asemenea proiecte în termen de 5 zile, pentru refacerea în condiţiile legii.

Totodată, vă rugăm să dispuneţi și aplicarea prevederilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment (republicată) și a dispoziţiilor Anexei nr. 7 din Ordinul nr. 2823/1566/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii menționate.  Conform alin. 2 din Anexa menționată,Toate autoritatile administratiei publice locale care elibereaza autorizatie de construire, potrivit legii, denumite in continuare unitati platitoare, sunt obligate sa determine valoarea timbrului arhitecturii pentru fiecare investitie pentru care se solicita autorizatie de construire, prin calcularea procentului de 0,5 la mie din valoarea investitiei, si sa il perceapa de la investitor o data cu eliberarea autorizatiei de construire.

Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului arhitecturii, raspunzand, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora.

În acest scop, unitățile plătitoare vor menționa, într-o situație anexa la ordinul de plată, denumirea investiției, datele de identificare a investitorului, numele autorului proiectului, valoarea investiției și suma încasată reprezentând valoarea timbrului arhitecturii”.

În cazul optării arhitectului/conductorului arhitect de a vira suma provenită din aplicarea timbrului de arhitectură către Ordinul Arhitecților din România, vă reamintim că orice dovadă de luare în evidență a proiectului de arhitectură menționează contul Ordinului Arhitecților din România în care trebuie virată suma aferentă (RO09BRDE410SV58888334100 Banca BRD-GSG).

share on