Hotărâre dovada de luare în evidență a proiectelor de arhitectură din cadrul documentațiilor DTAC/DTAD

Hotărârea O.A.R. nr. 2010 din 04 octombrie 2010

În temeiul prevederilor art. 34 alin (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitectilor din România și având în vedere prevederile art. 6 alin (2) Din HG 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 184/2001, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din România, întrunit în sedință ordinară în data de 4 octombrie 2010, a hotărât următoarele:

Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România emit către membrii lor, arhitecți și conductori arhitecți cu drept de semnătură, dovezi prin care confirmă exercitarea, potrivit legii, a dreptului de semnătură al acestora și luarea în evidență a proiectului de arhitectură aferent documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de demolare, documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, după caz.

În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Colegiul Director al O.A.R. va emite o hotărâre prin care se aprobă conținutul cererii formulate de arhitectul/conductorul arhitect cu drept de semnătură, conținutul dovezii prevăzute în paragraful precedent, precum și procedurile și condițiile potrivit cărora se emite dovada de luare în evidență a proiectelor de arhitectură.

Pentru întreaga activitate legată de procesarea cererii și emiterea dovezii, filialele teritoriale vor percepe un tarif/taxă de maxim 50 lei, achitat de arhitectul/conductorul arhitect cu drept de semnătură, care solicită eliberarea dovezii. Tariful/taxa prevazut/prevazută mai sus este venit exclusiv la bugetul propriu al filialelor.

În vederea respectării prevederilor art. 36 alin (1) si (2) din Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 54 alin (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, membrii OAR cu drept de semnătură au obligația de a declara forma/formele în cadrul căreia/cărora își exercită dreptul de semnătură, precum și adresa profesională/adresele profesionale corespunzătoare. Membrii Ordinului Arhitecților din România cu drept de semnătură vor actualiza aceste date până cel târziu la data de 30 noiembrie 2010. Filialele teritoriale ale O.A.R. vor lua măsurile necesare pentru actualizarea întregului tablou teritorial pe care îl gestionează.

Colegiul Director Național și filialele teritoriale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

share on