Acordarea dreptului de semnătură

Vă informăm că începând de astăzi 10 aprilie și până la data de 10 mai 2024 inclusiv, se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură.

Înscrierile vor fi făcute prin SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019 (pe care o anexăm împreună cu instrucțiunile aferente).

Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 10-28 iunie 2024.

În vederea participării la interviul online pentru dobândirea dreptului de semnătură, rugăm candidații să parcurgă cu atenție documentul atașat, denumit Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS, care li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară interviul online.

Astfel, subliniem faptul că participarea la interviu este condiționată de încărcarea, cu cel puțin 7 zile înainte de interviu, în spațiul de stocare din cloud, pe care OAR îl va pune în timp util la dispoziția fiecărui candidat, a următoarelor documente:

  1. declarația pe propria răspundere a candidatului  privind obligația respectării caracterului confidențial al interviului;
  2. declarația de consimțământ a îndrumătorului (pentru proiectele care urmează a fi prezentate în interviu);
  3. piesele scrise și desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului, în format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului; piesele nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, elemente suplinite de existența declarației de consimțământ a acestuia;
  4. prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține interviul (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezentând  o sinteză a pieselor încărcate în spațiul de stocare în cloud); aceasta prezentare grafică trebuie să  urmărească exemplificarea Misiunilor Arhitectului, în ordinea în care acestea sunt expuse în Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură (anexate), aprobate în CN prin Hot. 1274 din 11.06.2018.

Rugăm participanții la sesiune să își pregătească încă de pe acum materialele care le vor fi necesare la interviu, astfel încât, în momentul primirii linkurilor de încărcare în Google drive, să acționeze cu eficacitate. Cu 7 zile înainte de interviu încărcarea nu mai este posibilă. 

Menționăm că nu se mai trimit niciun fel de documente în formă fizică la sediul OAR (cum ar fi de exemplu, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților și de consimțământ ale îndrumătorilor, acestea urmând a fi încărcate doar în cloud, în folderul cu portofoliul de lucrări).

Anexăm documentele care reglementează procesul de dobândire a dreptului de semnătură.Precizări O.A.R. privind condițiile de efectuare a stagiului 


Ordinul Arhitecților din România a publicat raportul ce conține cele mai importante concluzii ale răspunsurilor primite din partea arhitecților stagiari și a membrilor comisiilor de evaluare la chestionarele de feedback, în urma participării la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură din iunie 2021.

formular feedback CNADS iunie 2021 1


Ordinul Arhitecților din România organizează în fiecare an 4 Sesiuni de Acordare a Dreptului de Semnătură.

Cei interesați sunt invitați să consulte documentele atașate (calendar, acte înscriere atestare, acte necesare recunoaștere diplomă etc.)

În ziua interviului, candidații vor avea asupra lor:

  • cartea de identitate;                                                                                                                               
  • un stick, CD sau DVD care să conțină lucrările pe care le vor susține la interviu;                                                                                                                                                  
  • portofoliul de lucrări în format tipărit pe hârtie, așa cum este descris în capitolul aferent (ART. 28) din Normele metodologice privind dobândirea dreptului de semnătură, disponibile la acest LINK

Lipsa unuia dintre aceste trei elemente poate atrage neparticiparea la interviu. 

ATENȚIE:

1. Nu se mai primesc dosare cu acte personale în format fizic, acestea vor fi încărcate exclusiv în SIOAR.

2. Portofoliile de lucrări nu se încarcă în SIOAR, ci se prezintă în format fizic, tipărite pe hârtie, la interviu.

BIBLIOGRAFIE:

1. Instrucțiuni SIOAR pentru înscrierea la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură;

2. Bibliografie minimală pentru susținerea interviului;

3. Criterii de evaluare a candidaților;

4. Regulament intern de funcționare a CNADS;

5. Misiunile arhitectului

Acte necesare:

Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură – 2019 (se aplică stagiului început după data 29.03.2019):

Metodologia privind efectuarea stagiului pentru dobandirea dreptului de semnatura:

 


ÎNSCRIERE ÎN OAR
share on