Acordarea dreptului de semnătură

Ordinul Arhitecților din România organizează în fiecare an 4 Sesiuni de Acordare a Dreptului de Semnătură.

Cei interesați sunt invitați să consulte documentele atașate (calendar, acte înscriere atestare, acte necesare recunoaștere diplomă etc.)

Calendar

SESIUNEA I

20-21 martie 2020

  • 23 ianuarie - lansare înscrieri sesiune online prin SIOAR, cf. Hot. CD OAR 183/01.02.2019, disponibilă aici;
  • 24 februarie - data limită pentru încărcarea în SIOAR a documentelor necesare participării la interviu (de către participanți), inclusiv a dovezilor de efectuare a stagiului (de către filiale);
  • 17 martie - anunțarea programărilor fiecărui candidat la interviu;
  • 20-21 martie - desfășurarea interviurilor în vederea dobândirii dreptului de semnătură;
  • 24 martie - anunțarea rezultatelor (transmiterea rezultatelor către filiale).

Recomandăm ca plata taxei de participare la interviu (300 lei, cf. Hot CN OAR nr. 2271 din 16.12.2016, disponibilă la acest LINK) să se efectueze online prin SIOAR. În cazuri speciale, se acceptă și plata prin diverse modalități de plată online în contul RO80BRDE410SV21208234100, BRD-Academiei, cod fiscal 14083510, sau la limită, în numerar, la casieria OAR.

În ziua interviului, candidații vor avea asupra lor:

  • cartea de identitate;                                                                                                                               
  • un stick, CD sau DVD care să conțină lucrările pe care le vor susține la interviu;                                                                                                                                                  
  • portofoliul de lucrări în format tipărit pe hârtie, așa cum este descris în capitolul aferent (ART. 28) din Normele metodologice privind dobândirea dreptului de semnătură, disponibile la acest LINK

Lipsa unuia dintre aceste trei elemente poate atrage neparticiparea la interviu. 

ATENȚIE:

1. Nu se mai primesc dosare cu acte personale în format fizic, acestea vor fi încărcate exclusiv în SIOAR.

2. Portofoliile de lucrări nu se încarcă în SIOAR, ci se prezintă în format fizic, tipărite pe hârtie, la interviu.

BIBLIOGRAFIE:

1. Instrucțiuni SIOAR pentru înscrierea la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură;

2. Bibliografie minimală pentru susținerea interviului;

3. Criterii de evaluare a candidaților;

4. Regulament intern de funcționare a CNADS;

5. Misiunile arhitectului

SESIUNILE II, III ȘI IV

Următoarele sesiuni de anul acesta vor avea loc în lunile iunie, septembrie și decembrie. Datele exacte vor fi publicate în timp util prin intermediul tuturor canalelor de comunicare (website, Facebook, e-mail) ale OAR, pe care vă invităm să le urmăriți.

Acte necesare:

Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură – 2019 (se aplică stagiului început după data 29.03.2019):

Metodologia privind efectuarea stagiului pentru dobandirea dreptului de semnatura:

Precizări O.A.R. privind condițiile de efectuare a stagiului


ÎNSCRIERE ÎN OAR