Taxe administrare și funcționare a filialei

Consiliul de Conducere Teritorial al Ordinului Arhitecților din România Filiala Sibiu-Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data de 10 noiembrie 2020, a aprobat suspendarea taxei de administrare și funcționare a filialei (stabilită prin Hotărârea Conferinței Teritoriale Extraordinare nr. 4 din 09 noiembrie 2018) pentru anul 2021, urmând ca în următoarea Conferință Teritorială a Filialei să fie supusă votului membrilor pentru revocare (vezi. OARSBVL_HCCT 56_10.11.2020_suspendare taxă de administrare și funcționare a filialei).

S-a hotărât suspendarea taxei de administrare și funcționare a filialei ca urmare a amânării Conferinței Teritoriale din cauza contextului epidemiologic actual, evoluției răspândirii virusului SARS CoV-2 și a creșterii alarmante a numărului de cazuri confirmate pozitiv, amânare anunțată membrilor prin email în data de 21 octombrie a.c., și datorită faptului că nu sunt prevederi în Regulament pentru organizarea unei Conferinte Teritoriale online iar votul membrilor nu poate fi realizat decât personal prin ridicarea buletinelor de vot în ziua Conferinței, conform art. 27 din REGULAMENTUL din data de 09.11.2018 privind organizarea și funcționarea Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților Din România.

Suspendarea taxei de administrare și funcționare începând cu 01 ianuarie 2021 nu exonerează membri de achitarea taxei pentru anii în care aceasta a fost în vigoare, 2019-2020.

Termenul de plata este 30 noiembrie iar neachitarea taxei de administrare și funcționare a Filialei până la această dată atrage neprocesarea cererilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură până la data achitării taxei restante.


Categorii de membri

Taxă de administrare și funcționare (lei)

Taxă de administrare și funcționare redusă (lei)

arhitect cu drept de semnătură

1080 lei

900 lei

arhitect cu drept de semnătură suspendat la cerere

540 lei

450 lei

conductor arhitect cu drept de semnătură

720 lei

600 lei

conductor arhitect cu drept de semnătură suspendat la cerere

360 lei

300 lei

urbanist cu drept de semnătură similar cu conductorii arhitecți

720 lei

600 lei

urbanist cu drept de semnătură similar cu conductorii arhitecți suspendat la cerere

360 lei

300 lei

arhitect stagiar

300 lei

Nu se supun termenului de 30 septembrie

conductor arhitect stagiar

240 lei

Nu se supun termenului de 30 septembrie

arhitect fără drept de semnătură

180 lei

150 lei

conductor arhitect fără drept de semnătură

180 lei

150 lei


Neachitarea taxei de administrare și funcționare a Filialei până la data de 30 noiembrie atrage neprocesarea cererilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură până la data achitării taxei restante.