Lucrări de conservare și punere în siguranță la Componente Arhitecturale, Decorații Litice, Tencuieli Istorice

str. Mitropoliei, nr. 17, Sibiu (sediul Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea)

Este un proiect cultural inițiat de Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea pentru conservarea și punerea în siguranță a componentelor de piatră de la sediul filialei din Sibiu, str. Mitropoliei nr.17, finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice acordat de Institutul Național al Patrimoniului.


Clădirea este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu nr. 311, cod SB-II-m-A-12142. Casa a fost reconstruită unitar pe subsolul mai vechi în secolul al XVII-lea și prezintă structura tradițională a arhitecturii locuințelor din orașele transilvănene în epoca Renașterii, cu front îngust spre stradă ocupat integral, dezvoltare planimetrică în adâncimea parcelei, și accesul în curte prin gangul carosabil, încălecat de etaj. Deschiderea actuală din dreptul gangului și coșurile de fum atestă intervenții de epocă barocă, din secolul al XVIII-lea, aspectul actual al fațadei fiind datorat secolului al XIX-lea. La nivel decorativ la parter sunt trei ferestre, cu ancadramente vechi de piatră care sunt ușor profilate față de planeitatea zidurilor. Tot la parter este un ancadrament de ușă renascentist din piatră, spre curte la fereastra cea mai mare este un ancadramentul de piatră profilată, cu banchină și rozete triunghiulare în colțurile superioare, care este considerat în bibliografia de specialitate drept singura piesă de acest tip conservată la Sibiu.

Proiectul cultural are scopul de a restitui, precum precizează dna dr. ist. artă Dana Jenei, expert MC în referatul privind importanța conservării și restaurării casei din Sibiu, str. Mitropoliei 17 / str. Xenopol 12, prin restaurarea acestui obiectiv complex unul dintre cele mai importante monumente laice din Renașterea târzie transilvăneană de la Sibiu.

În cursul anilor 2019 – 2021 au fost elaborate studii, cercetări și autorizarea intervențiilor prin demersuri inițiate de proprietarul Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea, în acord cu co-proprietarii locatari ai imobilului. Au fost reabilitată învelitoarea, refăcute parțial tencuieli de câmp la nivelul fațadei principale, ocazie cu care s-a constatat necesitatea intervențiilor asupra componentelor decorative de natura litică, tencuieli istorice decorative aflate preponderent în cadrul corpului A, parter, cel mai bogat segment în cadrul monumentului din punct de vedere al componentelor artistice.

Imobilul de pe strada Mitropoliei, nr.17, Sibiu, sediul Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a fost supus unui regim de folosință neconformă în urma procesului de naționalizare, prin subcompartimentări succesive, funcțiuni mixte de comerț și depozitare, intervenții reparatorii aplicate la elemente arhitecturale valoroase – suprafețe pictură murală, componente piatră de epoca renascentistă și barocă.

Rezultatul dorit după implementarea proiectului este de stopare a proceselor de degradare, punere în siguranță și protecție a monumentului istoric. Principiile intervenției sunt de minima intervenție prin respectarea fazelor și evoluției istorice a monumentului, de compatibilitate a intervențiilor, ce va fi urmărită prin aplicarea de metode și materiale testate - curățare, consolidare, completări volumetrice, de delimitarea și reversibilitatea intervențiilor ce se bazează pe primul principiu indicat, de durabilitatea prin urmărirea în timp a intervențiilor și mentenanța corespunzătoare a întregului imobil.

Folosind principiile menționate mai sus intervențiile vizate prin proiectare propun recuperarea maximală a tuturor elementelor de natură structurală precum și arhitecturale.


PROIECTANT: 
IACOB Simion Valeriu – S.C. CONSERVARE PATRIMONIU CULTURAL S.R.L. Sibiu

EXECUTANT: 
Asocierea S.C. Total NSA AG CONSTRUCT S.R.L. - www.totalnsa.ro  și S.C. CONSERVARE PATRIMONIU CULTURAL S.R.L. - www.renovarecase.ro

 - lucrări anul 2023: ancadrament gol de ușa la interior - AU1, alte lucrări pregătitoare


share on