CONSERVAREA-RESTAURAREA PICTURILOR MURALE ȘI TENCUIELILOR ISTORICE DIN INTERIORUL / EXTERIORUL IMOBILULUI DIN STR. MITROPOLIEI 17, SIBIU

(COD SB-II-M-A-12142 ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, SEDIUL OAR FILIALA SIBIU-VÂLCEA)

- proiect în curs de desfășurare -

Descrierea proiectului:

Înțelegând valoarea culturală deosebită a imobilului din Sibiu, strada Mitropoliei nr. 17, OAR Filiala Sibiu-Vâlcea a achiziționat acest imobil în anul 2012 cu scopul amenajării acestuia ca sediu și centru de arhitectură și cultură urbană.


În vederea unei cât mai bune înțelegeri a importanței strategice a acestui proiect, redăm în continuare aprecierile exprimate de dna dr. Ist. Artă Dana Jenei, expert MC în referatul privind importanța conservării și restaurării casei din Sibiu, str. Mitropoliei 17 / str. Xenopol 12.

„Casa din Sibiu str. Mitropoliei nr. 17 este un monument istoric de valoare excepțională, reprezentând unul dintre puținele exemple de arhitectură din laică transilvăneană, care păstrează picturi murale din secolul al XVII-lea, realizate în stilul Renașterii târzii, alături de elemente de decor arhitectural sculptat în piatră, între care se numără sigurul ancadrament de fereastră semicircular decorat cu rozete din Sibiu.


Clădirea este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu nr. 311, cod SB-II-m-A-12142 și face parte din zona centrală protejată a orașului istoric, ambele obiective fiind de valoare universală, potrivit legislației în vigoare.


Casa a fost reconstruită unitar pe subsolul mai vechi în secolul al XVII-lea și prezintă structura tradițională a arhitecturii locuințelor din orașele transilvănene în epoca Renașterii, cu front îngust spre stradă ocupat integral, dezvoltare planimetrică în adâncimea parcelei, și accesul în curte prin gangul carosabil, încălecat de etaj. Deschiderea actuală din dreptul gangului și coșurile de fum atestă intervenții de epocă barocă, din secolul al XVIII-lea, aspectul actual al fațadei fiind datorat secolului al XIX-lea.


Pe pereții laterali ai încăperii de la parter au fost scoase de sub var două scene de banchet, dispuse față în față, care ilustrează o temă răspândită în arta central-european și se numără printre puținele ansambluri murale păstrate din reședințele nobiliare și ale patriciatului urban din secolul al XVII-lea în Transilvania. Sunt redate cu fidelitate costumele de aparat ale perechilor care petrec, având alături muzicieni și bufoni, la fel și elementele de scenografie și decor. Lângă imaginea similară de peretele de pe peretele de nord, extrem de degradată, figurează un dublu portret. Timpanele încăperii sunt decorate cu motive vegetal-florale pe fond alb, iar o floare pictată marchează intersecția proeminentă a bolților încrucișate. La aceeași adresă, tot la parterul clădirii, bibliografia mai veche menționează existența unor reprezentări cu tematică veterotestamentară și picturi vegetal-florale, a căror existență trebuie investigată de pictorii restauratori."


Potrivit observațiilor arh. Hermann Fabini, etajul are deopotrivă un potențial de restaurare apreciabil, în timp ce situația juridică a imobilului impune o abordare diferențiată, în funcție de regimul de proprietate. “Astfel pentru întregul imobil se propune un tratament de îngrijire, de eliminare a unor deficiențe evidente cum ar fi conductele de instalații aparente pe fațade exterioare și interioare. Pentru corpul A se consideră necesară o intervenție care să înlăturare cauzelor care provoacă degradarea monumentului, lucrări indispensabile pentru asigurarea stabilității construcției, evacuarea apelor pluviale și eliminarea infiltrațiilor de apă din ziduri. Pentru spațiile în proprietatea OAR, adică camerele P1, P2 și P3, dar și pentru gangul de acces se propune o intervenție de restaurare, care să asigure o punere în valoare a elementelor arhitecturale, detaliilor de piatră și tencuială și mai ales a urmelor de pictură murală păstrate”.

 

Desfășurarea proiectului:


Etapa I - Proiectare

 • perioadă: 2018
 • surse de finanțare a lucrărilor: Ordinul Arhitecților din România din bugetul Timbrului de Arhitectură – 18.326 lei
 • activități desfășurate:
  • întocmirea studiului de istoria artei de către dr. ist. artă Dana Jenei, expert MC;
  • întocmirea proiectului de restaurare de către SC Faber Studio SRL - restaurator specialist Maria Dumbrăvician, restaurator specialist Ioana Olteanu, restaurator Laura Hangiu, restaurator Sandor Elek Vizi;
  • obținerea avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Patrimoniu Cultural, nr. 579 / CA / 2018.

Etapa II - Intervenții de urgență majoră

 • perioadă: noiembrie 2019
 • surse de finanțare a lucrărilor: Ordinul Arhitecților din România din bugetul Timbrului de Arhitectură – 49.839 lei + contribuția proprie din bugetul Filialei
 • executant: SC Faber Studio SRL, coordonatori: restaurator specialist Maria Dumbrăvician, restaurator specialist Ioana Olteanu
 • activități desfășurate:
  • îndepărtarea tencuielilor și chituirilor improprii realizate cu materiale incompatibile cu originalul;
  • consolidarea tencuielilor vechi, a picturii murale de pe suprafetele vericale și curbe;
  • chituirea sub nivel a suprafețelor lacunare extinse cu mortare pe bază de var finisate prin zgrafitare;
  • punerea în evidență a unor deschideri mai vechi, anterioare picturii murale.

 

Etapa III - Intervenții restaurare-conservare

  • perioadă: februarie 2023
  • surse de finanțare a lucrărilor: Ordinul Arhitecților din România Filiala Sibiu-Vâlcea din bugetul propriu
  • executant: SC Faber Studio SRL, coordonatori: restaurator specialist Maria Dumbrăvician, restaurator specialist Ioana Olteanu
 • activități desfășurate:
  • îndepărtarea tencuielilor friabile și chituirilor improprii din jumătatea estică a camerei P05
  • îndepărtarea numeroaselor straturi de zugrăveli ce nu reprezintă o valoare estetică deosebită (s-au păstrat zone martor la nivelul bolților și al pereților);
  • consolidarea tencuielilor prin injectare;
  • consolidarea tencuielilor prin impregnare cu etil-silicat;
  • chituirea sub nivel a zonelor lacunare extinse cu mortare de var finisate prin zgrafitare.

 

 

 Etapa IV - Intervenții restaurare-conservare

 • perioadă: decembrie 2023, februarie 2024
 • surse de finanțare a lucrărilor: Consiliul Județean Sibiu în cadrul programului Agenda protejării monumentelor 2023, organizat conform H.G. nr. 1430 / 2003 – 65.000 lei + contribuția proprie din bugetul Filialei
 • executant: SC Faber Studio SRL, coordonatori: restaurator specialist Maria Dumbrăvician, restaurator specialist Ioana Olteanu
 • activități desfășurate:
  • îndepărtarea chituirilor mai vechi realizate cu materiale incompatibile cu originalul: ipsos, mortare cu adaos de ciment;
  • finalizarea consolidărilor de suport din întreaga încăpere prin injectarea consolidanților minerali specifici fiecărei suprafețe (pereți sau bolți);
  • chituirea sub nivel a lacunelor de dimensiuni medii cu mortare pe bază de var și finisarea acestora prin zgrafitare;
  • chituirea la nivel a lacunelor de mici dimensiuni cu mortare pe bază de var;
  • curățarea selectivă a picturii murale parietale de straturile de văruieli prin procedee mecanice și/sau chimice;
  • curățarea bolților de depunerile grase acumulate pe suprafață prin procedee mecanice și/sau chimice;
  • îndepărtarea parțială a produselor de fixare folosite în intervenția din 2010;
  • stabilirea materialelor și alegerea cromaticii pentru prezentarea estetică a suprafețelor tencuite, localizate în jumătatea estică a camerei P05;

 

Etape viitoare – se vor desfășura intervenții în continuare, în funcție de resursele financiare pe care vom reuși să le asigurăm

 Prin lucrările propuse, sediul filialei va restitui unul dintre cele mai importante monumente laice din Renașterea târzie transilvăneană prin punerea în valoare a arhitecturii specifice, cu elemente de pietrărie sculptată, precum și a interioarelor boltite și decorate cu picturi murale unice, care pe lângă valoarea artistică intrinsecă și raritatea tematicii, redau elemente de cultură materială, documentând în mod inedit viața privată a aristocrației transilvănene din secolul al XVII-lea. Această nouă dimensiune a sediului, de obiectiv cultural complex, va accentua poziționarea acestuia ca centru de arhitectură și cultură urbană, aliniindu-ne astfel la strategia generală de dezvoltare a Ordinului Arhitecților din România.

share on