CONSERVAREA-RESTAURAREA PICTURILOR MURALE ȘI TENCUIELILOR ISTORICE DIN INTERIORUL / EXTERIORUL IMOBILULUI DIN STR. MITROPOLIEI 17, SIBIU (COD SB-II-M-A-12142 ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, SEDIUL FILIALEI SIBIU VÂLCEA A OAR)
Intervenții de urgență majoră: Cercetarea suprafeței murale, operațiuni de conservare la nivelul zidăriei și operațiuni de conservare urgentă la nivelul stratului de tencuială

Proiect finanțat de către Ordinul Arhitecților din România prin TIMBRUL DE ARHITECTURĂ – un program de finanțare pentru societate, prin sesiuni anuale pentru proiecte culturale și editoriale - sesiunea anuală 2019.

Finanțarea de 49.839 lei obținută de la Ordinul Arhitecților din România în cadrul sesiunii de finanțare din primăvara acestui an a facilitat Filialei Sibiu-Vâlcea să demareze prima etapă a unui proiect amplu, multi-anul, ce vizează conservarea-restaurarea picturilor murale și tencuielilor istorice din interiorul/exteriorul imobilului din Str. Mitropoliei nr. 17, Sibiu - cod SB-II-M-A-12142 în lista monumentelor istorice  - sediul Filialei.

Prin lucrările propuse, sediul filialei va restitui unul dintre cele mai importante monumente laice din Renașterea târzie transilvăneană prin punerea în valoare a arhitecturii specifice, cu elemente de pietrărie sculptată, precum și a interioarelor boltite și decorate cu picturi murale unice, care pe lângă valoarea artistică intrinsecă și raritatea tematicii, redau elemente de cultură materială, documentând în mod inedit viața privată a aristocrației transilvănene din secolul al XVII-lea. Această nouă dimensiune a sediului, de obiectiv cultural complex, va accentua poziționarea acestuia ca centru de arhitectură și cultură urbană, aliniindu-ne astfel la strategia generală de dezvoltare a Ordinului Arhitecților din România.

Activități desfășurate în 2019 prin finanțarea obținută prin Timbrul de Arhitectură:

  1. Cercetarea suprafeței murale: monitorizarea valorilor de microclimat, înreistrarea valorilor umidității zidului
  2. Operațiuni de conservare (la nivelul zidăriei) – refacerea coeziunii cărămizilor și a mortarului de rosturi prin impregnare
  3. Operațiuni de conservare la nivelul stratului de tencuială în încăperea P5 - INTERVENȚII DE URGENȚĂ

Prestator: S.C. Faber Studio S.R.L. prin Restaurator coordonator: dna Dumbrăvician Maria și Ioana Olteanu

Acțiuni ce urmează a fi desfășurate în 2020-2021, în măsura obținerii resurselor financiare necesare:

  • Continuarea operațiunilor de conservare-restaurare: curățarea picturilor murale; chituirea suprafețelor mari lacunare; prezentarea estetică-finală a picturilor murale din încăperea P5
  • Demararea operațiunilor de conservare-restaurare în încăperea P4: îndepărtarea straturilor de zugrăveli suprapuse decorației pictate; prezentarea estetică-finală a decorației pictate din încăperea P4
  • valorificarea site-ului ca șantier-școală pentru studenții de la facultățile de profil.

Buget total lucrări 2019-2020-2021 (estimat la începutul anului 2019):  827.516,31 lei


Notă explicativă:


În anul 2018, OAR Filiala Sibiu-Vâlcea a demarat proiectul de conservare-restaurare a picturilor murale din interiorul imobilului din strada Mitropoliei nr. 17 din Sibiu, imobil achiziționat de Filiala Sibiu-Vâlcea a OAR în 2012 din fonduri proprii completate cu un credit ipotecar, cu scopul amenajării acestuia ca sediu și centru de arhitectură și cultură urbană. Proiectul, finanțat de OAR Național prin linia bugetară T.6, a constat în întocmirea documentației de cercetare, investigare și proiect, acesta din urmă fiind depus, spre avizare, la Ministerul Culturii și Cultelor. Proiectul a primit avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Patrimoniu Cultural – Aviz Nr. 579/CA/2018 (anexat acestei cereri).

În vederea unei cât mai bune înțelegeri a importanței strategice a acestui proiect, redăm în continuare aprecierile exprimate de dna dr. ist. artă Dana Jenei, expert MC în referatul privind importanţa conservării şi restaurării casei din Sibiu, Str. Mitropoliei 17 / str. Xenopol 12, cod SB-II-m-A-12142 în Lista Monumentelor Istorice:

„Casa din Sibiu str. Mitropoliei nr. 17 este un monument istoric de valoare valoare excepțională, reprezentând unul dintre puținele exemple de arhitectură din laică transilvănenană, care păstrează picturi murale din secolul al XVII-lea, realizate în stilul Renașterii târzii, alături de elemente de decor architectural sculptat în piatră, între care se numără sigurul ancadrament de fereastră semicircular decorat cu rozete din Sibiu.

Clădirea este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu nr. 311, cod SB-II-m-A-12142 și face parte din zona centrală protejată a orașului istoric, ambele obiective fiind de valoare universală, potrivit legislației în vigoare.

Casa a fost reconstruită unitar pe subsolul mai vechi în secolul al XVII-lea și prezintă structura tradițională a arhitecturii locuințelor din orașele transilvănene în epoca Renașterii, cu front îngust spre stradă ocupat integral, dezvoltare planimetrică în adâncimea parcelei, și accesul în curte prin gangul carosabil, încălecat de etaj. Deschiderea actuală din dreptul gangului și coșurile de fum atestă intervenții de epocă barocă, din secolul al XVIII-lea, aspectul actual al fațadei fiind datorat secolului al XIX-lea.

Pe pereții laterali ai încăperii de la parter au fost scoase de sub var două scene de banchet, dispuse față în față, care ilustrează o temă răspândită în arta central-european și se numără printre puținele ansambluri murale păstrate din reședințele nobiliare și ale patriciatului urban din secolul al XVII-lea în Transilvania. Sunt redate cu fidelitate costumele de aparat ale perechilor care petrec, având alături muzicieni și bufoni, la fel și elementele de scenografie și decor. Lângă imaginea similară de peretele de pe peretele de nord, extrem de degradată, figurează un dublu portret. Timpanele încăperii sunt decorate cu motive vegetal-florale pe fond alb, iar o floare pictată marchează intersecția proeminentă a bolților încrucișate. La aceeași adresă, tot la parterul clădirii, bibliografia mai veche menționează existența unor reprezentări cu tematică veterotestamentară și picturi vegetal-florale, a căror existență trebuie investigată de pictorii restauratori.

Potrivit observațiilor arh. Hermann Fabini, etajul are deopotrivă un potențial de restaurare apreciabil, în timp ce situația juridică a imobilului impune o abordare diferențiată, în funcție de regimul de proprietate. “Astfel pentru întregul imobil se propune un tratament de îngrijire, de eliminare a unor deficiențe evidente cum ar fi conductele de instalații aparente pe fațade exteriore și interioare. Pentru corpul A se consideră necesară o intervenție care să înlăturare cauzelor care provoacă degradarea monumentului, lucrări indispensabile pentru asigurarea stabilității construcției, evacuarea apelor pluviale și eliminarea infiltrațiilor de apă din ziduri. Pentru spațiile în proprietatea OAR, adică camerele P1, P2 și P3, dar și pentru gangul de acces se propune o intervenție de restaurare, care să asigure o punere în valoare a elementelor arhitecturale, detaliilor de piatră și tencuială și mai ales a urmelor de pictură murală păstrate”.

Se vor respecta recomandările studiului istoric semnat de arh. Hermann Fabini, cu mențiunea că toate sondajele de la nivelul pereților, realizate pentru recuperarea picturilor murale, a tencuielilor istorice, profilaturii din stuc și ancadramentelor de piatră vor fi supravegheate de pictorul restaurator, iar investigațiile de la nivelul solului, de arheolog.

Galerie foto

share on