ART.15. ÎNDATORIRILE ARHITECTULUI STAGIAR

(1) Pe durata stagiului, arhitectul stagiar are următoarele obligații:

  1. a) să respecte toate îndatoririle prevăzute în Convenția de stagiu (Anexa nr.4) precum și în contractul individual de muncă;
  2. b) să depună la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, rapoartele de stagiu (Anexa nr.7) și celelalte documente de stagiu stabilite prin prezentele norme metodologice și alte dispoziții legale în materie, în termenul stabilit.
  3. c) să înștiințeze filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, despre orice schimbare care intervine în derularea stagiului, inclusiv privind suspendarea, finalizarea sau modificarea condițiilor de stagiu;
  4. d) să frecventeze cursurile şi conferinţele organizate de Ordin și de filialele sale teritoriale dedicate pregătirii stagiarilor, care vor cuprinde expuneri asupra legislaţiei specifice domeniului proiectării şi construcţiei, asupra modului de aplicare în practică a acesteia sau vor prezenta şi detalia modul de organizare a procesului de proiectare.

ART.19. MODALITĂȚILE DE EVALUARE A STAGIARILOR

(1) Pe perioada stagiului, evaluarea arhitectului stagiar se desfășoară la nivelul filialei în care se desfășoară stagiul, de către responsabilul de stagiu al filialei, în urma analizei următoarelor documente:

  1. a) raportul de stagiu (Anexa nr.7) contrasemnat de către îndrumătorul de stagiu și însoțit de fișele lunare de evaluare a stagiului (Anexa nr.6 și Anexa nr.5);
  2. b) evaluarea de sinteză, realizată și depusă semestrial de îndrumătorul de stagiu (Anexa nr.8);
  3. c) participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și cele de formare continuă organizate de Ordin.

Anexe:

 


ÎNSCRIERE ÎN OAR