OPINII PROFESIONALE! 
Opinie profesională a OAR Filiala Sibiu Vâlcea
privind Planul Urbanistic Zonal al viitorului spital județean din Sibiu. 
În urma participării reprezentanților OAR Filiala Sibiu-Vâlcea la dezbaterea publică din 30 ianuarie 2019...  mai mult ...
DE ACTUALITATE! 
Mențiune suplimentară DOVADĂ.

Începând cu 01 ianuarie 2019 

“Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură“ se eliberează doar în format digital, ea fiind valabilă fără ștampilă și semnătură. 
AM NEVOIE DE UN ARHITECT  www.sioar.ro


Pentru a găsi arhitectul de care aveți nevoie, vă rugăm accesați linkul de mai sus.
Interfața permite căutarea în funcție de preferințe. 
INFORMAȚII UTILE  Program depunere documentații avize
Acestă secțiune se actualizează pe baza contribuțiilor membrilor. În acest sens puteți trimite informații pentru actualizare pe Whatsapp la numarul 0722.551.707 sau pe adresa de email contact@oarsbvl.ro

Despre OAR filiala Sibiu-Vâlcea 

În temeiul art. 35 din Legea 184 din 12 aprilie 2001, Filiala Sibiu Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România a dobândit personalitate juridică de drept privat prin libera asociere a membrilor din județele Sibiu și Vâlcea la data de 7 octombrie 2001, data adunării generale constitutive a membrilor.

Filiala Sibiu Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România s-a înființat în temeiul prevederilor III secţiunea a 2-a din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, precum şi ale regulamentului-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România.

Filiala funcţionează ca structură teritorială a Ordinului, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitice, cu foruri de conducere, buget şi patrimoniu.